Czym jest Wiki?

Według Wikipedii, największego sajtu typu Wiki:

Wiki, a dokładnie WikiWiki, to nazwa pewnego rodzaju stron internetowych, które można tworzyć, edytować i zmieniać bezpośrednio z poziomu przeglądarki.

I właśnie o to chodzi! Jako część sieci Wikidot.com ten sajt jest częścią internetu, gdzie użytkownicy mogą edytować treść, uploadować pliki, komunikować się z sobą i współpracować.

<ul>
<li><a href="http://www.releasechimps.org/pdfs/chimpanzees-and-human-cancer-research.pdf" target="_blank"><strong>An Examination of Chimpanzee Use in Human Cancer Research</strong></a><strong>, Jarrod Bailey, PhD</strong></li>
<li><a href="http://www.releasechimps.org/pdfs/Dev_Context_paper_summary_final.pdf" target="_blank"><strong>Developmental Context Effects on Bicultural Post-Trauma Self Repair In Chimpanzees</strong></a><strong>, G.A. Bradshaw, Ph.D., Ph.D., Theodora Capaldo, Ed.D., Lorin Lindner, Ph.D., M.P.H., and Gloria Grow, Sanctuary Director</strong></li>
<li><a href="http://www.releasechimps.org/pdfs/assessment-of-the-role-of-chimpanzees-in-AIDS-vaccine-research.pdf" target="_blank"><strong>An Assessment of the Role of Chimpanzees in AIDS Vaccine Research</strong></a>,<br /> <strong>Jarrod Bailey, PhD</strong></li>
<li><strong><a href="http://www.informaworld.com/smpp/content%7Edb=all%7Econtent=a903756748" target="_blank">Building an Inner Sanctuary: Complex PTSD in Chimpanzees</a></strong><strong>, G.A. Bradshaw, Ph.D., Ph.D, Theodora Capaldo, Ed.D., Lorin Lindner, Ph.D., M.P.H., and Gloria Grow, Sanctuary Director</strong></li>
<li><a href="http://www.releasechimps.org/pdfs/chimp-efficacy-paper-main.pdf" target="_blank"><strong>Chimpanzee Research: An Examination of Its Contribution to Biomedical Knowledge and Efficacy in Combating Human Diseases</strong></a><strong>, and </strong><a href="http://www.releasechimps.org/pdfs/Chimp-CA-suppl.pdf" target="_blank"><strong>Supplement</strong></a><strong>, Jarrod Bailey, PhD and&nbsp;Jonathan Balcombe, PhD</strong></li>
<li><a href="http://www.releasechimps.org/pdfs/brief-overview-of-chimpanzees-and-aging-research.pdf" target="_blank"><strong>A Brief Overview of Chimpanzees and Aging Research</strong></a><strong>, Jarrod Bailey, PhD</strong></li>
<li><a href="http://www.releasechimps.org/pdfs/bad-medicine-using-elder-chimpanzees-in-human-aging-research.pdf" target="_blank"><strong>Bad medicine: Using elder chimpanzees in human aging research</strong></a><strong>, NEAVS</strong></li>
<li><a href="http://www.releasechimps.org/pdfs/The-French-Blood-Scandal.pdf" target="_blank"><strong>The French Blood Scandal</strong></a><strong>, Claude Reiss, PhD</strong></li>
<li><a href="http://www.releasechimps.org/pdfs/Bailey-web-summary.pdf" target="_blank"><strong>A Brief Introduction to Human/Chimpanzee Biological Differences,<br /> Their Negative Impact on Research into Human Conditions and Scientific Methods for Better and More Humane Research</strong></a><strong>, Jarrod Bailey, PhD</strong></li>
<li><a href="http://www.releasechimps.org/pdfs/A-Scientific-Case-for-the-Elimination-of-Chimpanzee-Research.pdf" target="_blank"><strong>A Scientific Case for the Elimination of Chimpanzees in Research</strong></a><strong>, Ray Greek, MD, Niall Shanks, PhD, and Jean Greek, DVM</strong></li>
</ul>
<html>
<p><a href="http://www.releasechimps.org/pdfs/assessment-of-the-role-of-chimpanzees-in-AIDS-vaccine-research.pdf" title="Linkification: http://www.releasechimps.org/pdfs/assessment-of-the-role-of-chimpanzees-in-AIDS-vaccine-research.pdf">http://www.releasechimps.org/pdfs/assessment-of-the-role-of-chimpanzees-in-AIDS-vaccine-research.pdf</a></p>
</html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>aNobii Title of badge</title>
</head>
 
<body>
<!-- 3 This is the HTML section of the badge -->
<div id="badge">
 <script type="text/javascript" src="http://www.anobii.com/anobi/badge_generator.php?p=012d64e5c2a5327d15&language=2,4&tag=0,11,9,1,8,5,6,4,10,3&count=5&recent=1&progress=3&title=title&subtitle=0&author=0&img=small&link_to=1&az_site=&a_id="></script>
</div>
<!-- Badge ends -->
</body>
</html>

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License