Email Do Europosłów

Email do członów komisji AGRI:

Email do europosłów napisany przez The European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE)
można go wysłac również z ich strony - do jednego posła (należy wybrac): http://www.eceae.org/lobby/mpsearch.php?issueid=44

Revision of EC Directive 86/609 (animal experiments)

I am writing to you today in relation to the current revision of
the Directive 86/609/EEC on the protection of animals used in
experiments.

I understand that the second reading in the European Parliament
has started and that MEPs have an opportunity to improve and
clarify the Council of Ministers draft legislation.

I am opposed to animal experiments but I believe that the
legislation should at the very least provide greater protection
for animals used in experiments. For example, strong mechanisms
should be introduced to oblige researchers to use non-animal
alternatives methods whenever these are scientifically available,
and not only if these are recognized by European Community
legislation. The Council of Ministers position is here markedly
different from, and worse than, the Parliament first reading
position. Not only does it take a very long time before
scientifically valid alternative methods are included in
Community legislation, this only ever happens for safety testing,
a relatively small part of animal experimentation..

Additionally, the Council proposal to allow non-human primates
to be used in experiments for almost any purpose is, I believe,
not what the European Parliament representatives initially
agreed.

Finally, the Council position concerning the infliction of
severe suffering on animals is very confusing. The Parliament
agreed to an upper limit on permitted suffering and this now
needs to be set out in a clear and meaningful way.

As elected representatives, I hope that you will reflect views
of so many of your constituents at the
European Parliament.

(twoje imie, nazwisko)

Email do polskich europosłów - członków AGRI:

Można go po prostu skopiowac lub napisac własny list - list kieruję do "pana" gdyż tak się składa, że polska reprezentacja to sami mężczyźni.

Piszę do Pana w związku z rozpoczęciem prac nad kolejną fazą rewizji dyrektywy 86/609/EEC (ochrona zwierząt wykorzystywanych w eksperymentach).
Rozumiem, że podczas drugiego czytania komisja AGRI, której jest Pan członkiem ma szansę na wprowadzenie poprawek i wyjaśnienie stanowiska Rady Ministrów przedstawionego w proponowanym tekście dyrektywy.

Stanowczo sprzeciwiam się wykorzystywaniu zwierząt w jakichkolwiek eksperymentach ponieważ jest to nieuzasadnione okrucieństwo w stosunku do zwierząt, niebezpieczeństwo dla ludzi i hamowanie postępu nauk medycznych.
Jeśli Parlament Europejski uważa inaczej to w każdym razie dyrektywa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do eksperymentów powinna uwzględniac postęp naukowy jaki dokonał się w ciągu 24 lat i zapewnic większą ochronę tych zwierząt niż wersja dyrektywy z roku 1986.

Dlatego domagam się od Pana by zwrócił Pan uwagę na najistotniejsze elementy proponowanej dyrektywy:

- wprowadzenie bardziej efektywnych regulacji, nakazujących stosowanie metod alternatywnych w oparciu o naukowe osiągnięcia w tej dziedzinie nie w oparciu o listę metod zalegalizowanych przez Unię Europejską
Stanowisko Rady Ministrów w tej kwestii różni się od stanowiska, które objął Parlament w pierwszym czytaniu. Proces legislacyjny jak wiemy zajmuje bardzo dużo czasu, a metody alternatywne do eksperymentów na zwierzętach są legalizowane głównie dla testów bezpieczeństwa substancji - nie dla eksperymentów naukowych i badań akademickich.

- ograniczenie wykorzystywania naczelnych w eksperymentach
Przypominam Panu, że 7 września 2007 Parlament Europejski podpisał deklarację wprowadzenia całkowitego zakazu eksperymentów na naczelnych. Rozpoczynając rewizję dyrektywy Parlament zmienił swoje stanowisko i zapewniał, że jakkolwiek nie jest możliwe zakazanie tych eksperymentów, nowa dyrektywa znacznie ograniczy użycie naczelnych tylko do wyjątkowych przypadków. Tymczasem zatwierdzony tekst przez Radę Ministrów nie wprowadza żadnego ograniczenia, co oznacza, że naczelne będą mogły byc wykorzystywane nawet w najbardziej podstawowych badaniach i akademickich pracach badawczych mających na celu nic więcej jak zdobycie tytułu lub grantu dla uczelni.
Przypominam również, że toczy się dochodzenie rozpoczęte przez Rzecznika Praw Obywatelskich UE dotyczące raportu na temat znaczenia doświadczeń przeprowadzanych na naczelnych przygotowanego przez SCHER dla Komisji Europejskiej. Obywatele UE zarzucają Komisji Europejskiej, że raport, na którym oparto stanowisko dotyczace eksperymentów na naczelnych został przygotowany przez niekompetentne osoby, nie uwzględniał wyników badań określających przydatnośc naczelnych w eksperymentach i nie uwzględniał istniejących alternatyw.

- wyjaśnienie pojęcia "ciężkiego cierpienia"
Parlament ustalił "górny" limit inwazyjności doświadczeń pozostawiając go dowolnej interpretacji - uważam, że dyrektywa powinna zawierać dokładne wyjaśnienia by zapobiec dowolności oceny inwazyjności eksperymentów.

Mam nadzieję, że jako wybrany przedstawiciel będzie Pan reprezentował stanowisko większości polaków, którzy sprzeciwiają się eksperymentom na naczelnych, eksperymentom wywołujących silny ból, stres i cierpienie jak również stanowisko większości polaków, którzy oczekują, że nowa dyrektywa wprowadzi regulację nakazującą korzystania z najnowszych zdobyczy nauki i techniki w celu diagnostyki i leczenia ciężkich chorób, co przyczyni się do postępu w tych dziedzinach.

(imie, nazwisko)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License