Lekarze Obawiają Się Że Leki Przetestowane Na Zwierzętach Zagrażają Zdrowiu Pacjentów

Wielu lekarzy w Wielkiej Brytanii kwestionuje naukową wartość testów na zwierzętach, w tym 82% z nich martwi się o bezpieczeństwo swoich pacjentów.

Organizacja Europeans for Medical Progress (Europejczycy dla Postępu w Medycynie) zleciła przeprowadzenie sondażu firmie TNS Healthcare http://www.tns-global.com na 500 lekarzach pierwszego kontaktu (sondaż przeprowadzono między 5 a 17sierpnia 2004r.) Firma TNS Healthcare, której większość klientów stanowią duże koncerny farmaceutyczne, wybrała lekarzy w różnym wieku, zamieszkujących różne rejony Wielkiej Brytanii.

Rezultaty wykazały, iż większość z nich nie ma zaufania do testowania leków i innych metod leczenia na zwierzętach.
82% było zaniepokojonych faktem, iż dane pochodzące z badań na zwierzętach mogą nie mieć żadnego odniesienia w medycynie ludzkiej.
Tylko 21% uważała, iż eksperymenty na zwierzętach są pewniejszym źródłem informacji niż testy bezpieczeństwa bazujące na fizjologii człowieka.
83% poparłoby niezależne, naukowe badanie, mające na celu oszacowanie roli eksperymentów na zwierzętach w medycynie ludzkiej.

Sondaż potwierdził przypuszczenia Europeans for Medical Progress, że obecnie większość lekarzy w Wielkiej Brytanii jest świadoma faktu, iż na podstawie testów na zwierzętach nie można otrzymać godnych zaufania infromacji o bezpieczeństwie stosowania danego leku u człowieka (mimo, że rząd i koncerny farmaceutyczne zapewniają, że testy na zwierzętach są pewnym źródłem wiedzy na ten temat).

W rzeczywistości istnieją dowody na to, że testowanie nowych leków i sposobów leczenia chorób na zwierzętach zagraża ludzkiemu zdrowiu i bezpieczeństwu – przykładowo: hormonalna terapia zastępcza zwiększa ryzyko chorób serca i udarów u kobiet, podczas gdy eksperymenty na małpach wykazały, iż jest ona całkowicie bezpieczna. Aidsvax (szczepionka na AIDS) nie uchroniła 8,000 wolontariuszy przed HIV, mimo, że szympansy uzyskały odporność na ten wirus po podaniu szczepionki. Wiele sposobów leczenia udarów okazało się bezpiecznymi i efektywnymi u zwierząt, podczas gdy każdy z nich u wielu ludzi spowodował uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Należy jak najszybciej zbadać kliniczną wartość eksperymentów na zwierzętach – z tym stwierdzeniem zgadza się obecnie większość lekarzy, ale nie rząd, który “nie zlecił przeprowadzenia żadnych formalnych badań na temat efektywności testowania leków na zwierzętach i nie planuje podejmować żadnych działań w tej kwestii” jak powiedziała Minister Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii Caroline Flint (kwiecień, 2004).

W artykule opublikowanym w British Medical Journal, 28 lutego 2004 roku czytamy: „Gdzie są dowody na to, że testy na zwierzętach w jakikolwiek pozytywny sposób przyczyniają się do postępu w ludzkiej medycynie?” Jeżeli dowody nie istnieją, powinno się zakończyć tego rodzaju praktyki. Korzyści odnieśliby przede wszystkim pacjenci, którzy nie byliby narażani na ryzyko utraty zdrowia, poza tym środki finansowe przeznaczone obecnie na eksperymenty na zwierzętach mogłyby służyć badaniom klinicznym.

Dyrektor naukowy Europeans for Medical Progress, Dr. Jarrod Bailey, komentuje: "Niezależna, przejrzysta i jawna ocena naukowej wartości testów na zwierzętach powinna zostać przeprowadzona już dawno. Moi naukowi współpracownicy są od wielu lat zirytowani faktem, iż rząd i koncerny farmaceutyczne odmawiają otwartej debaty na ten temat. Jesteśmy przekonani, że wkrótce będą zmuszeni podjąć taką debatę. W dzisiejszych czasach bada się choroby na poziomie molekularnych mechanizmów, gdzie różnice pomiędzy gatunkami są znaczne. Obecnie medycyna w dużo większym stopniu niż dawniej oparta jest na dowodach, nadszedł więc najwyższy czas, aby porównać rzeczywiste szkody i rzekome korzyści jakie płyną z eksperymentów na zwierzętach."

Członek parlamentu brytyjskiego, sekretarz od spraw ochrony środowiska partii Liberalnych Demokratów Norman Baker powiedział:
"To jest bardzo ważny sondaż, którego rezultat kwestionuje bezpieczeństwo odnoszenia wyników testów na zwierzętach do ludzkiej medycyny. Zdecydowanie potrzebujemy szerszej debaty na ten tamat, niż ta, którą obecnie obserwujemy w mediach. Można powiedzieć, że jest to „sterylna debata”, która zestawia „ekstremistycznych aktywistów prozwierzęcych” z „ludźmi w białych fartuchach”. Całkowicie potępiam niezgodne z prawem, budzące grozę zachowania niektórych ekstreminstów, ale niewłaściwym jest stwierdzenie (jak to robią media), że naukowe i medyczne środowiska sprzyjają eksperymentom na zwierzętach i wnioski z nich płynące uważają za godne zaufania. Ani nie sprzyjają oni eksperymentom, ani nie uważają ich wyników za wiarogodne."

Pytania z sondaża:
1) Czy martwi panią, że dane pochodzące z testów na zwierzętach mogą być mylące w odniesieniu do człowieka?
82% tak, 8% nie, 10% nie wiem.
2) Obecnie istnieje szereg metod umożliwiających testowanie bezpieczeństwa leków, jak np. farmakogenetyczne badania z użyciem czipów DNA, wirtualnych programów, które przewidują reakcję organizmu człowieka na daną substancję chemiczną, czy badania z udziałem wolontariuszy monitorowanych za pomocą pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej. Czy uważa pani, że eksperymenty na zwierzętach są pewniejszym źródłem informacji niż testy bezpieczeństwa bazujące na fizjologii człowieka?
51% tak, 21% nie, 8% nie wiem.
3) Czy poparłbyś niezależne, naukowe badania mające na celu ocenę roli eksperymentów na zwierzętach w medycynie ludzkiej?
83% tak, 8% nie, 10% nie wiem

Europeans for Medical Progress jest naukowym, badawczym i edukacyjnym instytutem, który zajmuje się unowocześnianiem biomedycznych badań, a przez to ulepszeniem opieki medycznej. Jesteśmy przeciwni eksperymentom na zwierzętach, ze względu na niezliczoną ilość dowodów na to, że nie stanowią one godnego zaufania źródła informacji w odniesieniu do ludzkiej medycyny. Testy leków na zwierzętach nie tylko nie pomagają, ale szkodzą ludziom, ponadto wykorzystują fundusze, które mogłyby być przeznaczone na rzeczywiście przydatne metody badań. Są obecnie główną przeszkodą postępu w medycynie.

Więcej informacji na http://www.curedisease.net
Trzy książki na temat kosztów, jakie ponosi medycyna ludzka i ludzie w wyniku testowania na zwierzętach (obecnie dostępne jedynie w języku angielskim): Sacred Cows and Golden Geese (Continuum, 2000); Specious Science (Continuum, 2002) oraz What Will We Do If We Don't Experiment on Animals? Medical Research for the 21st Century (Trafford, 2004) – można zamówić pod adresem ten.esaesideruc|ofni#ten.esaesideruc|ofni

źródło: http://stoptestom.info

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License