Nowa Dyrektywa Unijna

w odpowiedzi na konsultacje społeczne w roku 2006, ponad 80% obywateli Uni Europejskiej stwierdziło, że eksperymenty na naczelnych nie są do zaakceptowania
wyniku najnowszego sondażu przeprowadzonego w lutym i marcu, w 6 krajach UE (Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Czechy, Szwecja i Francja):

  • 81 % uważa, że nowa dyrektywa powinna zakazać eksperymentów powodujących ból i cierpienie na naczelnych
  • 73% uważa, że nowa dyrektywa nie powinna pozwalać na eksperymenty powodujące ból i cierpienie na kotach
  • 73% uważa, że nowa dyrektywa nie powinna pozwalć na eksperymenty powodujące ból i cierpienie na psach
  • 79% uważa, że nowa dyrektywa powinna zakazać wszystkich eksperymentów na zwierzętach o ile nie dotyczą one poważnych, zagrażających życiu człowieka chorób
  • 84% uważa, że nowa dyrektywa powinna zakazać wszystkich eksperymentów na zwierzętach powodujących duży ból i cierpienie

Propozycja nowelizacji dyrektywy 86/609/EEC nie spełnia ani oczekiwań europejczyków i organizacji, ani obietnic dawanych na posiedzeniach Komisji i w wywiadach, ani deklaracji wprowadzenia całkowitego zakazu eksperymentów na naczelnych podpisanej w 2007 przez członków Parlamentu.

dyrektywa 86/609/EEC: tekst, proces legislacyjny i proponowane zmiany http://eksperymentynazwierzetach.wikidot.com/prawo-w-ue

Rewizja dyrektywy znajduje się obecnie w finałowej fazie - zatwierdzony przez Radę UE tekst został przekazany do drugiego czytania, w czasie którego zostanie sporządzony raport będący punktem wyjścia przy głosowaniu nad przyjęciem dyrektywy (planowane na wrzesień).
Raport przygotowuje komisja AGRI (Committee on Agriculture and Rural Development) i teraz tylko od niej zależy końcowy tekst dyrektywy.
10 maja br Rada UE przyjęła tekst dyrektywy, który słowami rady "pozwoli europejskiem naukowcom na odgrywanie kluczowej roli w walce z chorobami".
Nowa dyrektywa zdejmuje obowiązek stosowania metod alternatywnych; badania na naczelnych będą mogły byc nadal prowadzone i nie tylko w badaniach dotyczących groźnych chorób, ale w podstawowych badaniach doświadczalnych nie mających nic wspólnego z diagnostyką lub leczeniem chorób (tekst jest tak skonstruowany, że nowa dyrektywa nie przewiduje kontroli tych badań).
Ponadto nowa dyrektywa nie przewiduje wycofywania eksperymentów na zwierzętach i zastępowania ich nowoczesnymi technologiami; z nowej dyrektywy usunięto propozycję konieczności rewizji dyrektywy w miarę rozwoju metod alternatywnych.
W nowej dyrektywie nie ma obowiązku stosowania metod alternatywnych i nie przewiduje się możliwości jego wprowadzenia w najbliższych latach, gdyż dyrektywa zakłada, że na obecnym rozwoju nauki i technologii eksperymenty na zwierzetach są koniecznością.
Więcej info: Replace all animal experiments in EU
Proszę o wyslanie maili do członków komisji AGRI, z prośbą o uwzględnienie w raporcie tych ważnych punktów dyrektywy, które wymagają poprawek by dyrektywa mogła skutecznie chronic zwierzęta stosowane w eksperymentach i podstawowych badaniach.

arrows_green_027.gif

Wyślij mail do europosłów click006.gif

Aktualności

03.06.2010 Rozpoczęto drugie czytanie tekstu nowej dyrektywy

Rozpoczęto drugie czytanie tekstu dyrektywy, podczas którego komisja AGRI sporządzi raport będący punktem wyjścia podczas glosowania nad przyjęciem dyrektywy (wrzesień). Od członków komisji AGRI zależy czy dyrektywa w obecnej postaci zostanie przyjęta, czy konieczne będą poprawki.
Naszym celem jest przekonac członków AGRI by uwzględnili w swoim raporcie następujące punkty:
- dyrektywa musi zobowiązywac do korzystania z metod alternatywnych w przypadkach gdy takowe istnieją (nie tylko te, które uzna Komisja Europejska)
- dyrektywa musi wprowadzic ograniczenie na stosowanie naczelnych w eksperymentach (cały proces rewizji dyrektywy rozpoczął się deklaracją o zakazaniu używania naczelych w eksperymentach, a obecny tekst pozwala na używanie naczelnych bez żadnych ograniczeń !!)
- dyrektywa musi jasno formuowac stopnie cierpienia zwierząt nie pozostawiac ich wolnej interpretacji
Proszę o wysłanie maili do członków AGRI:

arrows_green_027.gif

Wyślij mail do europosłów click006.gif

Do tej pory Rzecznik Praw Obywatelskich UE nie opublikował odpowiedzi Komisjii Europejskiej na zarzuty stawiane przez ECEAE (patrz wiadomości poniżej).

11.05.2010 Nowa dyrektywa to krok w tył w ochronie zwięrząt stosowanych w eksperymentach

Koalicja organizacji przeciwnych eksperymentom na zwierzętach ECEAE wydała oświadczenie prasowe, w którym oskarża Radę UE o wprowadzanie w błąd obywateli UE w swoim oświadczeniu dotyczącym zatwierdzenia tekstu nowej dyrektywy 86/609/EEC.
"Retoryka oświadczenia Rady UE nie odzwieciedla prawdy (…) nowa dyrektywa w rzeczywistości osłabia istniejące regulacje dotyczące ochrony zwierząt używanych w eksperymentach i zezwala na stosowanie zwierząt w większym zakresie niż to było dotychczas możliwe.
Regulacja dopuszczalnego cierpienia zwierząt w czasie doświadczeń jest tak napisana, że w rzeczywistosci nie ma żadnego znaczenia.
Większośc eksperymentów nie będzie musiała przejśc procedury zatwierdzenia przez rząd czy komisje etyczne."
"Nowa dyrektywa w takiej postaci nie odzwierciedla żądań obywateli, którzy domagają się jawności eksperymentów na naczelnych i ich naukowego uzasadniania."
Przewodnicząca ECEAE, Michelle Thew skomentowała decyzję Rady "Ta dyrektywa pozwali na eksperymentowanie na zwierzątach, na używanie dużej ilości zwierząt i to w obszarach nie mających nic wspólnego z diagnostyką i leczeniem chorób jak na przykład testy bezpieczeństwa substancji, czy kuriozalne badania mające na celu zdobycie tytułu naukowego."

The EU Council press release:

ECEAE press release

04.02.2010 Wszczęto dochodzenie w sprawie raportu SCHER

Rozpoczęto dochodzenie w sprawie raportu na temat znaczenia doświadczeń przeprowadzanych na naczelnych przygotowanego przez SCHER dla Komisji Europejskiej. 26-cio stronicową skargę ECEAE (European Coalition to End Animal Experiments) złożyło oficjalnie 9 października 2009.

Wykorzystywanie naczelnych do eksperymentów, hodowanie i handel tymi zwierzętami są najbardziej kontrowersyjnym punktem dyrektywy unijnej mającej chronic zwierzęta przeznaczone do eksperymentów.

Rewizja dyrektywy jest już praktycznie zakończona, przed końcem 2009 roku komisja przygotowała wersję, która ma zostac zatwierdzona w pierwszej połowie 2010. Opierając się na raporcie SCHER przygotowano tekst dyrektywy, która nie tylko nie przewiduje zakazu eksperymentowania na naczelnych, ale nie przewiduje żadnej możliwości wycofywania lub zastępowania tych eksperymentów ani ograniczenia wykorzystywania naczelnych dla celów naukowych.

W piśmie z dnia 28 stycznia, 2010, Komisja Europejska została poproszona o ustosunkowanie się do następujących zarzutów:

Komisja nie zapewniła, ze raport będzie zawierał opinię osób mających doświadczenie i wiedzę z zakresu badań nad naczelymi.

Komisja nie zapewniła, że raport SCHER uwzględni wyniki badań określające przydatnośc naczelnych w eksperymentach i istniejące alternatywy.

W złożonej w październiku skardze ECEAE podkreśla, że tylko jedna osoba z grupy przygotowującej raport miała jakąkolwiek stycznośc z metodami alternatywnymi, pozastałe osoby były związane z badaniami na zwierzętach lecz nie na naczelnych. Według Komisji osoby związane z badaniami nad metodami alternatywnymi nie nadawały się do pracy w tej grupie.
Komisja, wbrew procedurom, ujawniła skład grupy roboczej dopiero po opublikowaniu raportu.
SCHER nie przyjęła mteriałów dostarczonych przez ECEAE, ani żadną organizację broniącą praw zwierząt jak również żadną organizację broniącą praw pacjentów, które dotyczyły tak ważnych badań jak badania nad AIDS, chorobą Parkinsona, malarią czy udarami.
Ponadto zignorowała istniejące i sprawdzone metody alternatywne.
KE ma czas do 30 kwietnia na przedstawienie wyjasnien.

31.01.2010 Kompromis dla wiwisekcjonistów nie dla zwierzát.

Tuż przed przerwą świateczną przyjęto tekst nowelizacji dyrektywy 89/609, który niemiecka europoseł Jegger określila kompromisem i sukcesem.
Sukces - bo udało im się przed końcem roku. Pytanie tylko na czyją korzyśc ten kompromis
Europosłowie ponaglani czasem przyjęli to co im zaproponowano by miec “problem z głowy”.
Ten "kompromis" zapewnieni wyższe standardy przetrzymywania zwierząt w laboratoriach w tych krajach gdzie prawo chroniące zwierzęta jest bardzo ograniczone.
Przyjęta wersja nie przewiduje możliwości wprowadzania wyższych standardów przez kraje członkowskie niż te istniejace, ponadto nie uwzględnia wszystkich istniejacych metod alternatywnych i ogranicza (!!!) wymóg stosowania metod alternatywnych.
W pracach nad końcową wersją zignorowano zupełnie kwestię eksperymentów na naczelnych, natomiast przygotowując tekst zmieniono sens zapisu dotyczącego eksperymentów na naczelnych tak, że w efekcie naczelne będzie można wykorzystywac do wielu innych celów niż badania dotyczące groźnych chorób.
Chociaż Komisja ogłosiła przyjęcie wersji ostatecznej, ciągle istnieje możliwośc skłonienia posłów do ponownej rewizji jej elementów - o to będą zabiegac min. brytyjscy "zieloni", jednak jak podkreśla Caroline Lucas, szanse są niewielkie ze względu na brak poparcia z strony pozostaych europosłów.

Krytykując dyrektywę brytyjscy europosłowie podkreślają, że istniejące w UK standardy są znacznie wyższe niż te, które wprowadzi nowa dyrektywa - jak te wysokie standardy przekładaja się na rzeczywistośc prezentuję na tej stronie w działach:
http://eksperymentynazwierzetach.wikidot.com/w-imie-nauki
http://eksperymentynazwierzetach.wikidot.com/hls-najwieksze-laboratorium-w-ue

Jedyną szansą wydaje się byc rozpoczęte dochodzenie w sprawie raportu SCHER. Jeśli okaże się, że Komisja nie wykręci się od odpowiedzialności za fałszywy raport (bo jak inaczej nazwac raport na temat przydatności eksperymentów na naczelnych przygotowany przez wiwisekcjonistów??) cała częśc nowej dyrektywy dotycząca tych eksperymentów będzie nadawała się do kosza.

10.12.2009 Dyrektywa 86/609 - kolejna porażka naszych europosłów

Napływające w ostatnich tygodniach wiadomości na temat dyrektywy nie były optymistyczne, jednak po ostatnim spotkaniu Komisji AGRI (2 grudzień) jasne się stało, że jakiekolwiek rozmowy mające doprowadzić do "kompromisu" pomiędzy propozycją KE, Rady i organizacji przeciwnych eksperymentom na zwierzętach są tylko mydleniem oczu.

Po spotkaniu grupy pracującej nad raportem (ostateczna wersja raportu będzie przedstawiona na drugim czytaniu w pierwszej połowie 2010), które odbyło się 7 grudnia BUAV otwarcie skrytykował Parlament Europejski i niemiecką poseł Elisabeth Jeggle, która przygotowuje ten raport.
Według BUAV, Jeggle celowo wprowadza w błąd posłów (ponieważ posłowie rzadko orientują się w sprawach, o których decydują podczas głosowania więc bazują na raportach) i opinię publiczną na temat dyrektywy.
"Jeggle próbuje insynuować, że dyrektywa dotyczy głównie sposobu wytwarzania leków i badań związanych z chorobami, a jej celem jest zastosowanie metod alternatywnych tam, gdzie to jest możliwe.
W rzeczywistości ten "kompromis" otwiera drogę do prowadzenia doświadczeń na wszystkich zwierzętach, włącznie z naczelnymi, również w innych obszarach niż medycyna. Propozycja w takiej postaci, jak ją widzi poseł Jeggle pozwoli na eksperymenty, które powodują ciężkie i długo terminowe cierpienie zwierząt oraz pozwoli na wielokrotne wykorzystywanie tego samego zwierzęcia.
Propozycja dopuszcza również używanie zwierząt w procedurach, do których istnieją naukowo potwierdzone metody alternatywne."

Michelle Thew, BUAV: "To szokujące, że nie dość, iż w propozycji poseł Jeggle jest nie wiele ochrony zwierząt, to Jeggle udaje, że jej propozycja znacznie ogranicza eksperymenty na zwierzętach. Ta propozycja jest zupełnie wbrew oczekiwaniom opinii publicznej. Nawet ludzie, którzy akceptują doświadczenia na zwierzętach w pewnych obszarach, chcą ich ograniczenia do bardzo groźnych chorób i tylko w sytuacji gdzie zastosowanie metod alternatywnych nie jest możliwe, chcą również zakazu eksperymentów powodujące ciężkie cierpienie. Politycy powinni się obudzic i zobaczyc co się naprawdę dzieje."

Na stronie parlamentu europejskiego dostępne jest video z spotkania AGRI, na którym dyskutowano na temat raportu przygotowywanego przez Jeggle:
video

Przez pierwsze minuty spotkania Jeggle mówiła o tym, że "pracowali" "dyskutowali", osiągnęli znaczny progres i na najbliższym spotkaniu (które odbyło się 6 grudnia) z pewnością dojdzie do kompromisu.
Jill Evans (brytyjska poseł) skrytykowała raport Elisabeth Jeggle, mówiąc, że nie tylko nie wprowadzono wyższych standardów ochrony zwierząt, ale nie uregulowano spraw dotyczących eksperymentów na naczelnych. Standardy jakie przyjęto w raporcie są według niej znacznie niższe niż w niektórych państwach członkowskich, a harmonizacja regulacji prawnych w tym przypadku polegac będzie na obniżaniu standardów , a nie podwyższaniu.
Evans podkreślila, że do tej pory w propozycji nie uwzględniono proponowanych inspekcji oraz nie opracowano mechanizmów, które nakładałyby obowiązek stosowania metod alternatywnych.
Według Marit Paulsen (szwedzka poseł) zarówno posłowie jak i Rada Ministrów obniżyli maksymalnie wymagania w stosunku do ochrony zwierząt i na tym polega ich kompromis. Według niej jest to propozycja napisana na korzyśc przemysłu doświadczeń na zwierzętach, jednak nie widzi ona możliwości by można było rozważac propozycje zielonych (przedstawione przez Jill Evans); "byłby to krok w tył, my musimy iśc do przodu". Paulsen podkreśliła, że zależy jej na jak najszybszym dojściu do kompromisu, jednak nie zrezygnuje z swoich rządań dotyczących wprowadzenia inspekcji laboratoriow.
Propozycja Paulsen dotyczy możliwości wprowadzenia inspekcji, które mogłyby kontrolowac laboratoria, na które zgłaszano by skargi; "Musi istniec możliwośc, że w sytuacji, gdy np. organizacja pro-zwierzęca zgłosi nam, że w jakimś laboratorium coś jest nie tak, będziemy mogli wysłac tam inspekcję."
Kolega partyjny Elisabeth Jeggle - Albert Dess określił pracę nad tą dyrektywą jako bardzo trudną i wymagającą kompromisów. Z jego punktu widzenia wszelkie ugrupowania zielonych powinny odpuścic sobie (tak wygląda kompromis), bo wprowadzanie wyższych standardów w UE nie ma sensu, gdyż to nie ograniczy eksperymentów na zwierzętach w innych częściach Świata - wręcz przeciwnie, wysokie standardy wypchną doświadczenia na zwierzętach poza granice Unii Europejskiej. Dess nie bierze pod uwagę opinii publicznej ponieważ "nie można zawsze robic tego co chcą ludzie".
W podsumowaniu Jeggle odpowiedziała na zarzut Evas dotyczący obniżania standardów, że zapewnia, iż dyrektywa da możliwośc krajom członkowskim ustalanie wewnętrznych regulacji, a kraje już posiadające wyższe standardy będą mogły je zatrzymac. Jeggle wspomniała również o setkach maili, które dostają posłowie w sprawie dyrektywy (jednak jak wiadomo nic z tego nie wynika).

13.10.2009 Dyrektywa 86/609/EEC: raport SCHER dotyczący eksperymentów na naczelnych - nierzetelny i tendencyjny.

For Immediate Release: 13/10/09 - By: BUAV

Dokument wydany w dniu dzisiejszym w dzienniku Alternatives to Laboratory Animals (ATLA) oskarża Komisję Europejską o przygotowanie naukowo nierzetelnego raportu dotyczącego stosowania naczelnych w badaniach naukowych. Raport ten powstał na żadanie Komitetu SCHER (Scientific Committee on Health and Scientific Risks) i miał dokonac ewaluacji badań na naczelnych oraz określic czy możliwe jest ich zastąpienie metodami alternatywnymi. SCHER miało udzielic odpowiedzi na deklarację podpisaną w 2007 roku przez 433 posłów wzywajacą do zastąpienia eksperymentów na naczelnych metodami alternatywnymi.

Dokument zatytułowany "Raport SCHER dotyczący badań na naczelnych - stronniczy i nierzetelny" ujawnia poważne niedociągnięcia w pracach SCHER i samym raporcie, który zdecydowanie popiera eksperymenty na naczelnych oraz bagatelizuje znaczenie i możliwości najnowszych metod alternatywnych.
Dr Jarrod Bailey i dr Katy Taylor, naukowcy BUAV, dokonali szczegółowej analizy dokumentu ATLA, wynika z niego że:

• Ani SCHER ani jego grupa robocza nie posiadała niezbędnej wiedzy na temat badań na naczelnych i metod alternatywnych.Większość z członków grupy roboczej była naukowcami zajmującymi się badaniem zwierząt - lecz nie naczelnych, tylko jeden z członków posiadał wiedzę (ograniczoną) na temat metod alternatywnych do eksperymentów prowadzonych na naczelnych.

• SCHER wychodził z założenia, że nie istnieją metody mogące zastąpic eksperymenty na naczelnych, dlatego zignorował istotne, recenzowane dowody przedstawione przez BUAV,ECEAE oraz inne organizacje zajmujące się ochroną zwierząt oraz bezpieczeństwem pacjentów, które podważają skutecznośc eksperymentów prowadzonych na naczelnych z takich obszarów badań jak min. AIDS, udar mózgu, malaria czy choroba Parkinsona.
Na przykład zignorowano fakt, że przynajmniej 85 szczepionek przeciw AIDS przeszło pomyślnie testy na naczelnych, a nie sprawdziło się u ludzi; fakt, że z ponad 1000 potencjalnych metod mających chronic neuroprzekaźniki podczas udaru, które testowano na zwierzętach, 150 wypróbowano u ludzi i żadna z tych prób nie zakończyła się pomyślnie.

• Podobnie SCHER odrzucił lub zignorował dowody istniejących i możliwych do zastosowania alternatywnych technologii, w tym technologii in vitro (test-tube), neuroobrazowania i modelowania komputerowego.
W publikacji ATLA stwierdzono, że implikacje jakie stwarza analiza SCHER są bardzo poważne, zarówno w zakresie ochrony zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ponieważ przy rewizji dyrektywy UE w sprawie doświadczeń na zwierzętach, Unia Europejska opiera swoje stanowisko w sprawie eksperymentów na naczelnych bezpośrednio na raporcie SCHER.

17.07.2009 Kolejny Etap: Rada Ministrów

Rozpoczynamy kolejny etap walki o nową dyrektywę, która w przeciwieństwie do propozycji przyjętej przez Parlament, będzie chroniła zwierzęta wykorzystywane do eksperymentów.

W obecnej chwili, propozycja dyrektywy znajduje się w Radzie Ministrów. Rada Ministrów ma zdecydowac, czy przyjąc dyrektywę w takiej postaci (co jest wątpliwe) czy cofnąc ją do Parlamentu, dając nam więcej czasu na działanie.

ADI - Animal Defense International rozpoczęło zbieranie podpisów pod petycją skierowaną do Rady Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego

"My, niżej podpisani, wzywamy Radę Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski do zapewnienia, by nowa Dyrektywa Europejska o ochronie zwierząt stosowanych w procedurach naukowych zawierała, co następuje:

* Wszelkie eksperymenty mają być uprzednio autoryzowane przez rządy narodowe, zaś proces udzielania zezwolenia ma być dostępny do wiadomości publicznej, niezależny i klarowny;
* Kompletny system autoryzacji oraz udzielania licencji dla dostawców zwierząt laboratoryjnych, dla instytucji użytkowników oraz osób prywatnych, które stosują zwierzęta, a także ścisły reżim w kwestii szkolenia;
* Zezwolenie na stosowanie zwierząt udzielane będzie jedynie po uprzednim rozważeniu wykorzystania zaawansowanych technik w miejsce zwierząt;
* Zakaz stosowania małp człekokształtnych oraz ssaków naczelnych pojmanych w naturze;
* Ograniczenia w eksperymentach na ssakach naczelnych;
* Eliminowanie stosowania małp urodzonych z rodziców pojmanych w naturze;
* Co dwa lata powinien mieć miejsce przegląd odnośnie stosowania konkretnych gatunków lub rodzajów eksperymentów; powinny także zostać określone założenia pod kątem zastępowania zwierząt w poszczególnych testach;
* Zakaz narażania zwierząt na poważne i długotrwałe cierpienia w trakcie eksperymentów;
* Ustanowienie unijnego ośrodka ds. zastępowania eksperymentów na zwierzętach innymi metodami;
* Standardy UE odnośnie hodowli i opieki, które zaspokajają etyczne potrzeby zwierząt."

06.05.2009 ECEAE oskarża Komisję Europejską o nieprawidłowości w pracach przy nowelizacji dyrektywy

European Coalition to End Animal Experiments, złożyła oficjalną skargę do komisarza na raport naukowy SCHER przygotowany dla Komisji Europejskiej dotyczący wykorzystywania naczelnych w eksperymentach.
Według ECEAE raport SCHER nie przedstawia żadnej wartości naukowej, został napisany przez vivisekcjonistów i nie zawiera ekspertyzy badań naukowych na naczelnych, ani ekspertyzy istniejących metod alternatywnych.
Żaden z członków grupy roboczej przygotowującej raport SCHER nie zajmował się badaniami na naczelnych, tylko jeden z nich miał jakieś doświadczenie w pracy z metodami alternatywnymi. Ponadto, wbrew procedurom, Komisja odmawiała ujawnienia członków grupy roboczej, aż do momentu opublikowania raportu SCHER.

Według ECEAE raport SCHER pomija większośc materiałów przesłanych do Komisji przez ECEAE oraz organizacje zajmujące się ochroną zwierząt oraz bezpieczeństwem pacjentów, które podważają skutecznośc eksperymentów prowadzonych na naczelneych z takich obszarów badań jak min. AIDS, udar, malaria czy choroba Parkinsona.
Na przykład zignorowano fakt, że przynajmniej 85 szczepionek przeciw AIDS przeszło pomyślnie testy na naczelnych, a nie sprawdziło się u ludzi; z ponad 1000 potencjalnych metod mających chronic neuroprzekaźniki podczas udaru, które testowano na zwierzętach, 150 wypróbowano u ludzi i żadna z prób nie zakończyła się pomyślnie.
Podobnie raport SCHER potraktował informacje dotyczące nowoczesnych metod alternatywnych.

05.05.2009 Głosowanie przeciw ochronie zwierząt laboratoryjnych

W debacie 4 maja wzięło udział ponad 10 europosłów, z których tylko dwóch Chatzimarkakis Jorgo z Niemiec i Caroline Lucas z UK, opowiedziało sie po stronie zwierząt torturowanych w laboratoriach.
Europosłowie nie ukrywali, że dyrektywa ma służyc vivisekcjonistom i zatrzymac pieniądze pochodzące z eksperymentów na zwierzętach w UE, a opinii obywateli UE nie można brac w tym przypadku pod uwagę.
Głosowanie 5 maja, nie było więc niespodzianką - większością (znaczną) głosów przeszły poprawki zaproponowane przez komitet AGRI.

04.05.2009 Debata w parlamencie

transmisja:
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-video?language=en
(jeśli nie działa tłumaczenie zmień przeglądarkę na IE)
Neil Parish (A6-0240/2009) - Protection of animals used for scientific purposes

http://eksperymentynazwierzetach.wikidot.com/newsy#toc0

31.03.2009 Wynik głosowania w AGRI

Niestety, członkowie AGRI poparli poprawki Neila Parisha. Proponowana więc na dzień dzisiejszy regulacja dotycząca OCHRONY zwierząt wykorzystywanych w eksperymentach pozwala:
- wykorzystywac do doświadczeń naczelne, nawet te pozyskiwane z środowiska
- na wielokrotne wykorzystanie zwierzęcia w eksperymentach, bez względu na to, jak wielki ból/stres wywołują
- na prowadzenie eksperymentów, które powodują długotrwały ból, cirepienie i stres
ponadto, AGRI poparło poprawki dotyczące jawności i uzyskiwania pozwoleń na eksperymenty:
- brak konieczności uzyskiwania pozwoleń i licencji na większośc eksperymentów
- dane dotyczące eksperymentów na zwierzętach mają byc w większości utajnione

Co ciekawe, 18 głosów było "ZA", 7 "PRZECIW", a na głosowaniu obecnych było 27 z… 47 członków AGRI

23.04.2009 Głosowanie w Parlamencie: 5 (lub 7) Maj

Wyślij mail (przykładowy poniżej) do europosłów (nie tylko polskich) jak najszybciej, gdyż głosowanie nad propozycją nowelizacji dyrektywy odbędzie się na najbliższej sesji: 4 maja odbędzie się debata, a 5 lub 7 głosowanie.

adresy europosłów

reddragon.gif

List:


Dear MEP,

Revision of Directive 86/609 provides Europe with an opportunity to lead the world in the development of non-animal methods. To achieve that the EU needs a targeted and properly funded strategy that places replacement at the heart of the new legislation. To benefit people and animals, replacing unsatisfactory animal experiments with more relevant and reliable non-animal methods must be the ultimate goal.

Unfortunately, the report by the Parliament’s Agricultural Committee seriously weakens proposals by the European Commission and undermines existing regulations in most Member States. Amendments accepted by AGRI in the report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of animals used for scientific purposes (COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD)) loosen controls on what experiments can take place and increase suffering for a great many animals.

It is well known fact, that MEPs have been lobbied by the pharmaceutical and animal research industry; restrictions on the re-use of animals already used in experiments, limits of levels of pain animals can experience, and a phase-out of offspring born to wild-caught primates have been rejected.

I remind you that EU citizens, through the revision of Directive 86/609 want to see:
- improved protection of animals with regular reviews of animal welfare provisions;
- transparency and accountability relating to animal use;
- creation of structures at EU and member state level to develop and promote the replacement of animal procedures with modern, scientifically robust alternatives.

Replacing animal experiments must be the ultimate goal; the proposal already recognises that the EU and Member States have a responsibility to contribute to the development of alternative methods (Article 45), but explicit and practical steps to achieve progress in this area
are needed. It is essential that the replacement goal is more than simply aspirational. Specific mechanisms must be introduced to ensure targeted
progress. The Directive must create incentives, and replacement evaluation and implementation must be part of the authorisation process.

Directive must extend the scope to include sentient foetal animals and invertebrate species (Article 2) which have previously been excluded from protection under EU legislation. The proposal will also regulate fundamental research for the first time at EU level, along with the use of animals for
educational purposes and those animals who are bred (and killed) for their organs and tissues. This is a major gain for animal welfare particularly as
basic research accounts for a large portion of EU animal use. This measure will also harmonise different standards applied currently in the Member
States.

The Commission has proposed an end to the use of great apes and a phase-out of the use of F1 primates (Article 10). These proposals must be
maintained but also strengthened to remove exemptions and ban the use of wild-caught primates. The Commission proposes a ‘phase out’, which allows sufficient time to stabilise captive breeding stock and prevent production of ‘surplus’ males. The so-called ‘safeguard clause’ relating to exemptions in the great ape ban, should be deleted because the use of great apes in procedures should be absolutely prohibited, without exception.

The use of animals for experiments in higher education, forensic studies, household product testing and psychology experiments should no longer be allowed.

The requirement for Member States to ensure that procedures classified as ‘severe’ are not performed if the pain and distress is likely to be prolonged, should be supported (Article 15) as well, as the requirement that animals should not be used in a second experiment if the first experiment is classified as ‘moderate’ or ‘severe’ should be supported (Article 16).

Revised directive needs a clear framework to guarantee data sharing at the point of authorisation to prevent duplication of animal experiments. A separate mechanism will be needed for academic/fundamental research. The principle should be established that authorisation is refused if data is already available (against payment where relevant).

Publication of non-technical summaries (Article 40) will increase transparency and is a major step forward. It is essential that the new Directive increases the level of publicly available information to ensure greater accountability. Evaluations and authorisation applications, infringements, retrospective assessments and comprehensive statistics must also be made public.

The Directive should create a genuinely independent framework for ethical and scientific evaluation, project authorisation and the functioning of the cost / benefit assessment.

I urge you to think carefully before voting; the directive must protect animals used for scientific purposes not benefit pharmaceutical and animal research industry. The strategy for replacing animal experiments with new, advanced technologies will benefit animals, people and medical sciences.

Yours faithfully,
[twoj podpis]

wersja w jęz. polskim

Szanowny Panie Pośle,

Zwracam się do Pana z apelem o poparcie poprawek w dyrektywie 86/609, które zagwarantują funkcjonalność tej dyrektywy (ochronę zwierząt wykorzystywanych w eksperymentach) w głosowaniu, które odbędzie się na sesji Parlamentu w dniach 4-7 maja br.

4 maja, podczas debaty w Parlamencie, zostanie przedstawiona wersja (procedura COD/2008/0211 ) z poprawkami dokonanymi przez komitet AGRI (31 marca br). Wersja komitetu AGRI (autor Neil Parish) została napisana pod dyktando przemysłu farmaceutycznego oraz firm zarabiających na eksperymentach prowadzonych na zwierzętach i oceniona bardzo negatywnie przez organizacje zrzeszające lekarzy i naukowców, pracujących zarówno nad rozwojem nowoczesnych technologii jak również z wykorzystaniem nowoczesnych metod, będących bardziej efektywnymi i ekonomicznymi niż eksperymenty na zwierzętach.

Propozycja komitetu AGRI, nie tylko nie ulepsza prawa unijnego w kierunku ochrony zwierząt laboratoryjnych lecz ułatwia niemonitorowane ich wykorzystanie oraz nie zobowiązuje do wykorzystywania istniejących alternatyw.

Mam nadzieję, że jako przedstawiciel obywateli UE w Parlamencie, oprócz naukowych dowodów na konieczność zastąpienia eksperymentów na zwierzętach nowoczesnymi technologiami weźmie Pan pod uwagę wyniki najnowszych sondaży:

* 81 % uważa, że nowa dyrektywa powinna zakazać eksperymentów powodujących ból i cierpienie na naczelnych
* 73% uważa, że nowa dyrektywa nie powinna pozwalać na eksperymenty powodujące ból i cierpienie na kotach
* 73% uważa, że nowa dyrektywa nie powinna pozwalać na eksperymenty powodujące ból i cierpienie na psach
* 79% uważa, że nowa dyrektywa powinna zakazać wszystkich eksperymentów na zwierzętach o ile nie dotyczą one poważnych, zagrażających życiu człowieka chorób
* 84% uważa, że nowa dyrektywa powinna zakazać wszystkich eksperymentów na zwierzętach powodujących duży ból i cierpienie

Opierając poniższe uwagi na tekście zamieszczonym pod linkiem:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0240+0+DOC+XML+V0//PL

proszę o podjęcie następujących kroków:

Odrzucenie poprawek 1 i 2 dotyczących rozszerzenia zakresu dyrektywy. Wersja zaproponowana przez Komisję zagwarantuje regulację prawną podstawowych badań, zapewni ochronę zwierząt wykorzystywanych w celach edukacyjnych oraz tych hodowanych i zabijanych w celu pozyskiwania tkanek. Taka regulacja obejmie większośc zwierząt wykorzystywanych dla celów naukowych, które do tej pory nie były uwzględniane w żadnych raportach ani statystykach. Ponadto regulacja ta ujednolici prawo, ktore niezaleznie wprowadziły kraje członkowskie.

Odrzucenie poprawki 4. Podane uzasadnienie nie uzasadnia tekstu poprawki, ponadto nie istnieją naukowe dowody na to, że eksperymenty na zwierzętach zapewniają wysokie standardy badań naukowych w dziedzinie zdrowia publicznego.

Odrzucenie poprawki 6 - eksperymenty na zwierzętach nie muszą by prowadzone by udowadniac rzeczy dawno dowiedzione, wersja komisji jest tu odpowiednia:Dlatego zwierzęta powinny być zawsze traktowane jako istoty zdolne do odczuwania i ich wykorzystanie w procedurach naukowych powinno być ograniczone do obszarów, które wiążą się z postępem wiedzy i ostatecznie przynoszą korzyści zdrowiu ludzi i zwierząt bądź też środowisku. Wykorzystywanie zwierząt w procedurach naukowych w innych obszarach podlegających kompetencji Wspólnoty powinno być zabronione.

Komisja zaproponowała koniec eksperymentów na Wielkich Małpach i stopniowe wycofywanie z użycia naczelnych pokolenia F1 (Art. 10); te propozycje muszą zostac zachowane, a dodatkowo wszelkie możliwości ustępstw powinny byc z propozycji usunięte. Ponadto tekst artykułu nie zawiera zakazu pozyskiwania naczelnych z środowiska, a więc używania dzikich naczelnych. Wszelkie poprawki wprowadzone przez AGRI powinny byc odrzucone.

Wymóg, by członkowie UE zapewnili, że procedury, które zostały sklasyfikowane jako „dotkliwe” nie były wykonywane, jeśli ból, cierpienie lub niepokój mogą występować długotrwale, musi zostac zachowany. Dlatego poprawki 69 i 70 muszą zostac odrzucone.

Konieczne również jest zapewnienie, że zwierzęta nie będą poddawane wielokrotnie bolesnym, wywołującym stres lub cierpienie procedurom, dlatego poprawki do art.16 muszą byc odrzucone.

W art.18 zamiana słów:
Państwa członkowskie ustanawiają programy wzajemnego udostępniania narządów i tkanek zwierząt uśmierconych metodą humanitarną.
na
Państwa członkowskie zachęcają do ustanawiania programów wzajemnego udostępniania narządów i tkanek zwierząt uśmierconych metodą humanitarną.
jest zupełnie niezrozumiała (i tez pewnie dlatego brak tu uzasadnienia) - dyrektywa ma stanowic reguły nie zachęcac!

Art.19, poprawka 80 - AGRI wprowadza poprawkę, gdyż Nie jest właściwe wprowadzenie ogólnego wymogu wypuszczania zwierząt doświadczalnych na wolność lub znajdowania im domów. Po pierwsze, podejście takie jest sprzeczne z jakimkolwiek poczuciem odpowiedzialności za zwierzę doświadczalne. Ponadto wymóg ten byłby niezgodny z wytycznymi zawartymi w niemieckiej ustawie o ochronie zwierząt i przyrody,
nie proponując innego rozwiązania, zatem logiczne jest, iz wersja Komisji musi byc zachowana.

Zastąpienie eksperymentów na zwierzętach jako cel dyrektywy został uwzględniony w propozycji (Art. 45), jednak dyrektywa nie zawiera żadnych mechanizmów wprowadzających ten cel w życie. Dyrektywa musi zawierac regulacje określające w jaki sposob zastępowanie tych eksperymentow metodami alternatywnymi ma przebiegac. Konieczne jest tu uwzględnienie procesu ewaluacji w procesie autoryzacji eksperymentu.

Dyrektywa musi proponowac konkretne procedury gwarantujące udostępnianie danych, które zapobiegac będzie duplikowaniu eksperymentów. Osobny mechanizm jest konieczny dla badań akademickich. Celem tej regulacji powinno byc zapewnienie, że autoryzacja zostanie odmówiona jeśli istnieją wyniki proponowanego eksperymentu.

Poprawka 123 wprowadzajaca anonimowośc publikowanych nietechnicznych streszczeń musi zostac odrzucona, by zapewnic przejrzystośc procedur autoryzacji.

Proszę o rozważne przemyślenie przed głosowaniem. Proszę pamiętac, że celem dyrektywy jest ochrona zwierząt wykorzystywanych w eksperymentach, a przemyślana i dokładnie zaplanowana strategia zastępowania eksperymentów na zwierzętach nowoczesnymi technologiami przyniesie korzyści dla ludzi, zwierząt i nauki.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License