Stop Dla Eksperymentów Na Naczelnych
britches.bmp

Każdego roku w Europie do eksperymentów wykorzystuje się ponad 10.000 naczelnych. W tym niechlubnym procederze prowadzi Wielka Brytania, za nią plasują się Francja i Niemcy.
I nie chodzi tu tylko o laboratoria wykonujące testy dla koncernów farmaceutycznych czy kosmetycznych, ale także o prestiżowe uczelnie jak Oxford University.
Ponieważ nie możemy oczekiwac natychmiastowego zakazu eksperymentowania na zwierzętach domagamy się, by w nowelizacji dyrektywy dotyczącej eksperymentów na zwierzętach znalazł się zakaz prowadzenia badań na naczelnych.

Ponad rok temu, 7 września 2007 Parlament Europejski podpisał deklarację wprowadzenia całkowitego zakazu eksperymentów na naczelnych (deklarację podpisało ponad 60% europosłów). Tymczasem w przemówieniu z dnia 17 czerwca 2008, Stavros Dimas stwierdził, że na chwilę obecną, rozwój nauki nie pozwala na całkowity zakaz eksperymentowania na naczelnych "użycie pewnej, ograniczonej liczby naczelych, jest obecnie nieuniknione w wielu, kluczowych programach badawczych. W szczególnosci tych, dotyczących najcięższych chorób".

W proponowanej nowelizacji z dnia 5 maja 2009 nie tylko ma zapisu o zakazie eksperymentowania na naczelnych, nie ma nawet w planach wprowadzenia zakazu.

Więcej o dyrektywie

80% obywaleti Uni Europejskiej jest przeciwna eksperymentom na naczelnych. Jakoś nie widać by byli oni reprezentowani w Parlamencie.

primatesactionmain.jpg
reddragon.gif

Napisz mail do parlamentarzystów

Napisz mail z prośbą o nie przyjęcie proponowanej treści dyrektywy dopóki nie znajdzie się w niej zapis o całkowitym zakazie eksperymentów na naczelnych.
Adresy europosłów

W mailu uwzględnić możesz:
- wyniki sondaży: ponad 80% obywateli UE jest przeciwna eksperymentom na naczelnych
- nowe wybory do europarlamentu: nie będziesz głosować na kogoś kto jest za eksperymentowaniem na naczelnych
- deklaracja podpisana 7 września 2007, o wprowadzeniu zakazu eksperymentowania na naczelnych zobowiązuje europosłów do głosowania za zakazem
- fakt: Komisja UE pracuje dla korporacji medycznych, mając gdzieś etykę, zdrowie i wolę obywateli oraz prawo zwierząt do życia bez cierpienia

Naczelne są najbardziej spokrewnione z człowiekiem jednak nie są najlepszym modelem do badań

Testowanie leków

· Naczelnych używa się głównie do badań bezpieczeństwa leków. Jednak ich zapis przewidywania niebezpiecznych skutków ubocznych leków jest olbrzymi. Wiele leków bezpiecznych dla naczelnych uszkodziło bądź zabiło ludzi.

· Sześciu młodych ludzi niemal umarło w szpitalu Northwick Park w 2006 roku po podaniu im nowego leku, który zatwierdzony jako bezpieczny nie zaszkodził małpom nawet w dużych dawkach.

· Lek przeciwko artretyzmowi - "Vioxx", zanim wycofano go w 2004 roku, zabił aż 140 000 ludzi. Jest to największa w historii katastrofa spowodowana przez lek, mimo, że był on bezpieczny w testach na małpach.

· Terapia wymiany hormonów stosowana u milionów kobiet w oparciu o badania na małpach okazała się raczej zwiększać, niż ryzyko ataku serca czy udaru, podobnie jak raka piersi czy jajników. HRT (zwane "nowym talidomidem" przez Niemiecką Komisję Bezpieczeństwa Leków) spowodowało ok. 20 000 przypadków raka piersi w Wlk. Brytanii w ciągu 10 lat oraz dodatkowo 1300 przypadków raka jajników od roku 1991, jak donosi czasopismo "The Lancet".

· Isoprenaline (dostępny OBECNIE do kupienia) zabił 3500 młodych brytyjskich astmatyków w latach 60. Próby wywołania podobnych efektów u naczelnych i innych zwierząt nie powiodły się.

Badania mózgu

· Drugim co do wielkości użyciem naczelnych są badania mózgu. A jednak największe różnice pomiędzy ludźmi a naczelnymi są właśnie w mózgu.

· Ludzkie mózgi można obecnie badać bezinwazyjnie używając wyjątkowo zaawansowanych skanerów. Dzięki nim obserwować można przytomny mózg zajęty przeróżnymi zadaniami poznawczymi, których małpy nie są w stanie wykonać.

· Wszystkiego, co wiemy na temat chorób nerwowych, jak choćby choroby Alzheimera, czy Parkinsona, dowiedzieliśmy się badając pacjentów, ich rodziny oraz ich tkanki. "To w ludzkiej tkance odnajdować będziemy odpowiedzi na te schorzenia." – Dr John Xuereb, Director, Cambridge Brain Bank & Wolfson Imaging Centre.

· Setki leków przeciwko udarowi wynaleziono i testowano na naczelnych i innych zwierzętach, a jednak wszystkie one zawiodły, a nawet zaszkodziły pacjentom podczas prób. Środowiska zajmujące się udarem winny rzetelnie zastanowić się czy modele zwierzęce mają jakikolwiek finansowy czy etyczny sens. – Lancet editorial 2006.

· Głęboką stymulację mózgu w chorobie Parkinsona po raz pierwszy przeprowadzono u pacjentów, a nie u małp, jak jasno stwierdza autor tej metody w czasopiśmie "New Scientist" (2457) 24.7.04, p 40.

· W roku 2003, starszy inspektor planowania odrzucił wniosek o budowę pracowni dla naczelnych Uniwersytetu w Cambridge, ponieważ nie wykazano narodowej potrzeby dla takich badań.

Badania nad chorobami zakaźnymi

· Nawet szympansy, nasi najbliżsi krewni, odporne są na ludzkie wirusy AIDS, żółtaczki typu B i C, malarii i wiele jeszcze innych, poważnych patogenów (czynników chorobotwórczych). Daremnym jest badanie zakażeń u zwierząt, które nie ulegają im w żaden podobny sposób.

· Rząd Stanów Zjednoczonych wycofał 10 000 000 dolarów z funduszu badań AIDS na szympansach po dojściu do wniosku, że są one "niedoskonałym modelem".

· 80 szczepionek przeciwko AIDS zawiodło w próbach na ludziach po sukcesach na zwierzętach naczelnych.

· Ponownie, wszystko co wiemy o HIV oraz AIDS zdobyto w badaniach na ludziach, przez epidemiologię oraz badania "in vitro" na komórkach ludzkich.

· We francuskim skandalu krwi w 1980 roku, tysiące ludzi zachorowało na AIDS przez skażoną krew podaną pacjentom, ponieważ okazała się ona bezpieczna dla szympansów.

· Szczepionka przeciw polio opóźniła się o dekady przez błędną koncepcję natury tej choroby u ludzi, opartej na zwodniczych modelach doświadczalnych tej choroby, na małpach, jak informuje Dr med. Albert Sabin, wynalazca tejże szczepionki.

info: Safer Medicines Campaign (tłumaczenie www.stoptestom.info)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License